กิจกรรม : โครงการเวทีประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายละเอียด :
    

 อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการ สปสช.ตำบลทรายขาว ลงพื้นที่ ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์คลองพาน หมู่ที่ 3 และมัสยิดควนลังงา หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเสนอโครงการด้านสุขภาพและโครงการด้านอื่นๆ เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปดำเนินการหรือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565    อ่าน 83 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**