กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ


รายละเอียด :
    

 อบต.ทรายขาว ร่วมกับ ศอ.บต. อำเภอโคกโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) วันที่  29 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีท่านศุภณัฐ สิรันทวิแนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเปิดกิจกรรม มีท่านเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ กล่าวรายงาน และมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**