กิจกรรม : ประชุมการตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว
รายละเอียด :
    ด้วย อำเภอโคกโพธิ์ ได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลทรายขาว รวมถึงมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนพร้อมทั่งลงติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิื จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลทรายขาว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**