กิจกรรม : การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


รายละเอียด :
    อบต.ทรายขาว ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน แสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบติงานด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม อบต.ทรายขาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 123 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**