กิจกรรม : การประชุมประจำเดือนมกราคม 2564
รายละเอียด :
    อบต.ทรายขาว โดยนายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ทรายขาว เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ซึ่งได้คะแนน 87.61 อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน จึงให้มีการพัฒนาในหัวข้อที่บกพร่องต่อไป และประชุมเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564    อ่าน 184 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**