ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่