ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปี พ.ศ.2564
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปี พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่