คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ  ขอประชาสัมพันธ์เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่