คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ  คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
    มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่