คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ  กำหนดนโบยายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่