รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่1 รอบเดือนเมษายน
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่1 รอบเดือนเมษายน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่