รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานการติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ม.ค-มี.ค.63)
   
 
   

  อบต.ทรายขาว ขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ม.ค-มี.ค.63) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่