รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานจากสตง.หรือหน่วยงานอื่น
     
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประกาศแผนตรวจสอบภายใน 2562 จึงประกาศให้ทราบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่