ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  📢💥 ประกาศ 💥📢 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   
 
   

ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 6 - 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (เวลา 08.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์


SLOT ONLINE
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่