คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามไฟล์แนบท้ายนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่