รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564ไตรมาสที่ 2(1 มกราคม 64 - 31 มีนาคม 2564)
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564ไตรมาสที่ 2(1 มกราคม 64 - 31 มีนาคม 2564) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่