ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  อบต.ทรายขาว ขอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมต่อต้านยาเสพติดโดยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่