ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 6