รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564ไตรมาสที่ 3(1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64)
   
 
   

  อบต.ทรายขาว ขอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564ไตรมาสที่ 3(1 เมษายน 64 - 30 มิถุนายน 2564) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่