ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่