ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามลิงค์https://forms.gle/8AyPf666SGks7RTz6