Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
16 คน
เดือนนี้ :
194 คน
เดือนที่แล้ว :
361 คน
ปีนี้ :
1,803 คน
ปีที่แล้ว :
4,413 คน
ทั้งหมด :
23,782 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.50.79
19 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::