Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
26 คน
เดือนนี้ :
361 คน
เดือนที่แล้ว :
479 คน
ปีนี้ :
4,065 คน
ปีที่แล้ว :
3,685 คน
ทั้งหมด :
21,631 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.158.251.104
30 พฤศจิกายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::