Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
21 คน
เมื่อวาน :
16 คน
เดือนนี้ :
16 คน
เดือนที่แล้ว :
362 คน
ปีนี้ :
2,328 คน
ปีที่แล้ว :
3,685 คน
ทั้งหมด :
19,894 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.204.48.69
2 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::