Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
8 คน
เมื่อวาน :
7 คน
เดือนนี้ :
119 คน
เดือนที่แล้ว :
264 คน
ปีนี้ :
1,786 คน
ปีที่แล้ว :
3,685 คน
ทั้งหมด :
19,352 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.170.171
15 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::