Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
16 คน
เดือนนี้ :
383 คน
เดือนที่แล้ว :
387 คน
ปีนี้ :
3,608 คน
ปีที่แล้ว :
3,685 คน
ทั้งหมด :
21,174 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.192.54.67
25 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::