Untitled Document
 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
วันนี้ :
4 คน
เมื่อวาน :
4 คน
เดือนนี้ :
353 คน
เดือนที่แล้ว :
366 คน
ปีนี้ :
2,328 คน
ปีที่แล้ว :
4,413 คน
ทั้งหมด :
24,307 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.215.79.204
27 มิถุนายน 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::