รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
แสดงรายรับ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
แสดงรายจ่าย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2558
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 306 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 285 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 287 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 288 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 292 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสด ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 277 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสดจ่าย ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 287 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.1 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 306 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.2 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 297 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.3 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 314 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1