รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
แสดงรายรับ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
แสดงรายจ่าย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 100 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2558
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 300 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 278 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 279 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 281 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 287 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสด ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 267 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสดจ่าย ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 282 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.1 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 302 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.2 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 291 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.3 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 308 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1