รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
แสดงรายรับ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
แสดงรายจ่าย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2558
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 375 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 349 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 345 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 341 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 351 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสด ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 333 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสดจ่าย ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 344 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.1 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 358 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.2 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 348 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.3 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 385 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1