รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
แสดงรายรับ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 148 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
แสดงรายจ่าย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 157 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 247 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2558
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 468 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 436 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 432 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 429 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 หมายเหตุ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 440 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสด ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 428 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
สมุดรับเงินสดจ่าย ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 432 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.1 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 450 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.2 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 436 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
ใบผ่านรายการ มฐ.3 ณ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 480 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1