คำสั่งแต่งตั้งรองและเลขานายกฯ และคำสั่งมอบหมายรองนายกฯปฏิบัติราชการแทน
 
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1